พระมหากษัตริย์ มีพระราชกระแส ทรงขอบคุณ ภาควิชาหมอฯ โรงพยาบาลจุฬาฯ มอบการดูแลและรักษา เจ้าฟ้าเพชรกิตำหนิยาภาฯ อย่างเต็มกำลังควา…

พระมหากษัตริย์ มีพระราชกระแส ทรงขอบคุณมาก แผนกหมอฯ โรงพยาบาลจุฬาฯ มอบให้การดูแลและรักษา เจ้าฟ้าเพชรกิว่ากล่าวยาภาฯ อย่างเต็มกำลังความรู้ความเข้าใจ
เมื่อเวลา 17.19 น. วันที่ 20 ธ.ค. เฟซบุ๊กโรงหมอจุฬาลงแขนณ์ สภากาชาดไทย โพสต์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระได้โปรดกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชักชวนพระราชกระแสมาแจ้งแก่ผู้อำนวยการโรงหมอจุฬาลงมือณ์ สภากาชาดไทยว่า ทรงตื้นตันใจเป็นอย่างมาก และก็ทรงขอบคุณ ที่ภาควิชาหมอ พยาบาล รวมทั้งข้าราชการของโรงหมอจุฬาลงมือณ์ สภากาชาดไทย ได้มอบการดูแลและรักษา สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าเพชรกิติเตียนยาภา นเรนทิราเทวดายวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริเพชร มหาวัชรราชธิดา อย่างเต็มกำลังความรู้ความเข้าใจ ทั้งยังขอให้ทุกคนเกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศแล้วก็ราษฎรสืบไป
ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า โดยเฟซบุ๊กโรงหมอจุฬาลงแขนณ์ สภากาชาดไทย ได้แนบภาพเอกสารราชการของหน่วยงานของรัฐในท่าน 904 ที่ สำนักพระราชวัง0202.2/22056 ช่วงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 เรื่อง ทรงพระขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญชวนพระราชกระแสทรงขอบคุณมาก เรียนถึง ผู้อำนวยการโรงหมอจุฬาลงแขนณ์ สภากาชาดไทย เซ็นชื่อโดย พล.อำเภออำเภอสถิตย์ดงษ์ สุขใส ราชผู้ช่วยในท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว