ตำรวจ 1,275 นาย แห่เออร์ลี่ฯ ส่งผล 1 เดือนตุลาคมนี้

สตช.อนุมัติ ตำรวจ 1,275 นาย ยื่นร่วมโครงงานเออร์ลี่ฯ ส่งผล 1 ตุลาคมนี้
ตอนวันที่ 30 เดือนกันยายน พลตำรวจเอกปิยะ อุทาโย รองผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ เซ็นยืนยันคำบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 442/2565 เรื่อง “อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐตำรวจลาออกจากราชการ”
ด้วยมีเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจ ซึ่งมีคุณลักษณะครบถ้วนบริบูรณ์หลักเกณฑ์ของโครงงานเปลี่ยนแปลงกำลังพล ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบคำบัญชานี้ ได้ยื่นจดหมายลาออกจากราชการตามแผนการเปลี่ยนแปลงกำลังพลรุ่นที่ 23 (ปีงบประมาณ พุทธศักราช2566)
เพราะฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความลับมาตรา 72 (2) มาตรา 74 และก็มาตรา 99 ที่พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราช2547 ประกอบกับคำบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 372/2565 ระบุวันที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 ก็เลยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐตำรวจดังที่กล่าวถึงมาแล้วลาออกจากราชการ
ดังนี้ เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
สั่งในวันที่ 30 เดือนกันยายน พุทธศักราช2565
โดยมี บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามแผนการเปลี่ยนแปลงกำลังพลทหาร แนบคำบัญชา ปริมาณ 1,275 ราย