ตลาดหลักทรัพย์ยุโรป-หุ้นเครดิตสวิส ดีดกลับ ข้างหลังประกาศกู้ธนาคารชาติ 5.4 หมื่นล้านดอลล์ เสริมสภาพคล่อง