‘ดอกมะลิ’ ฟัน เทคโนโลยีสารสนเทศวีเป็นสื่อ ซัด ‘พิธา’ มีหุ้นส่วนมา 17 ปี คุณลักษณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ผ่าน…