ชายหนุ่มทำให้หมดทุกข์จู่ๆได้ยินเสียงแซ่บ ริมผ้าเหลืองแวบ สงสัย ‘รับนิมนต์’ ในส้วม?