จันทร์นี้ราศีใดซวยเป็นพิเศษงานมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นระวังอย่าอยู่ใกล้แหล่งน้ำบางทีอาจกำเนิดเกิดเหตำบล..